پرسشنامه استخدام

اطلاعات خواسته شده را بصورت کامل درج نمایید

نام و نام خانوادگی *
کدملی *
نام پدر *
شماره شناسنامه *
تاریخ تولد *
محل تولد *
مذهب *
ملیت *
وضعیت تاهل *
تعداد فرزند *
وضعیت نظام وظیفه *
در صورت انتخاب سایر توضیح دهید
نشانی محل سکونت *
تلفن ثابت *
تلفن همراه *
نشانی محل اقامت فردی از آشنایان که در صورت اتفاق ناگهانی مطلع شود *
نام و نام خانوادگی آشنا *
تلفن همراه آشنا *
سوابق تحصیلی 1 *
سوابق تحصیلی 2
سوابق تحصیلی 3
دوره مهارتی 1
دوره مهارتی 2
دوره مهارتی 3
سطح تسلط به زبان انگلیسی *
زبان خارجی دیگری که تسلط دارید
نام و نام خانوادگی آشنا 1 *
آدرس آشنا 1 *
تلفن آشنا 1 *
نام و نام خانوادگی آشنا 2 *
آدرس آشنا 2 *
تلفن آشنا 2 *
نام و نام خانوادگی پدر *
شغل پدر *
سن پدر *
تحصیلات پدر *
تلفن پدر *
نام و نام خانوادگی مادر *
شغل مادر *
سن مادر *
تحصیلات مادر *
تلفن مادر *
نام و نام خانوادگی برادر/خواهر *
شغل برادر/خواهر *
سن برادر/خواهر *
تحصیلات برادر/خواهر *
تلفن برادر/خواهر *
سابقه شغلی 1 ( نام موسسه،سمت،حقوق،آدرس،تلفن،علت ترک کار) *
سابقه شغلی 2 ( نام موسسه،سمت،حقوق،آدرس،تلفن،علت ترک کار)
سابقه شغلی 3 ( نام موسسه،سمت،حقوق،آدرس،تلفن،علت ترک کار)
مهارت در نرم افزار Word *
مهارت در نرم افزار Excel *
مهارت در نرم افزار Power Point *
مهارت در نرم افزار Access *
مهارت در Internet *
مهارت در سخت افزار و شبکه *
نرم افزار تخصصی 1
نرم افزار تخصصی 2
نرم افزار تخصصی 3
آیا میتوانید بعنوان وثیقه چک یا سفته جهت تضمین ارائه نمایید؟ *
آیا امکان کار نوبتی و یا کار در تعطیلات برای شما وجود دارد؟ *
آیا امکان انجام ماموریت در خارج شهر یا استان برای شما وجود دارد؟ *
آیا دارای گواهینامه رانندگی می باشید؟ *
آیا تا کنون عمل جراحی داشته اید؟ *
آیا به بیماری خاصی مبتلا هستید؟ *
آیا تا کنون محکومیتی داشته اید؟ *
آیا اعتیاد دارید؟ *
اگر در شرکت آشنایی دارید مشخصات و سمت ایشان را ذکر نمایید
کارآیی خود را بیشتر با اشتغال در چه پستی مفید می دانید؟ *
میزان حقوق درخواستی خود را اعلام نمایید *
عکس خود را اسکن و ارسال نمایید *
مدارک خود را اسکن و ارسال نمایید
اگر توضیح خاصی دارید بیان نمایید

اطلاعات شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.