با ما در ارتباط باشید
شعبه ۱
دفتر فروش کیا و هیوندای ملک آباد سید علیرضا سیاسی 0513610801 مشهد-بلوار ملک آباد -ابتدای خیابان گویا , قطعه دوم
شعبه ۲
دفتر فروش سایپا آبکوه سید علیرضا سیاسی 0513727606 مشهد-خیابان آبکوه -اول تربیت شمالی ,رو به روی پمپ بنزین
شعبه ۳
دفتر فروش مدیران خودرو وکیل آباد سید علیرضا سیاسی 0513601813 مشهد-بلوار وکیل آباد -بعد از پل هاشمیه (سمت راست نرسیده به وکیل آباد 23)