تقویم آموزشی


نام دوره تاریخ شروع ساعت کلاس هزینه دوره تاریخ پایان دوره ثبت نام
تعمیراتومبیل های سواری بنزینی درجه ۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۸۰۰ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ثبت نام
تعمیراتومبیل های سواری بنزینی درجه ۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۷۲۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ثبت نام
تعمیرگیربکس اتوماتیک،معمولی و الکترونیک ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۶۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ثبت نام
تعمیرکار برق خودرو درجه ۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۶۴۰ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ثبت نام
تعمیرکار برق خودرو درجه ۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۴۸۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ثبت نام
آغاز ثبت نام مقطع کاردانی ناپیوسته مرکز آموزش علمی کاربردی گروه نمایندگی های سیاسی ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ریال ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ثبت نام

گالری

جهت ثبت نام در دوره های خصوصی با شماره تماس 37528811-051
واحد آموزش تماس بگیرید