تقویم آموزشی


نام دوره تاریخ شروع ساعت کلاس هزینه دوره تاریخ پایان دوره ثبت نام
آغاز ثبت نام مقطع کاردانی ناپیوسته مرکز آموزش علمی کاربردی گروه نمایندگی های سیاسی ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ریال ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ثبت نام
دوره موتور مدیران خودرو ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ ۱۶ ۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ثبت نام
دوره موتور کیا ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۶ ۰ ریال ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ ثبت نام
گیربکس اتوماتیک کیا ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۶ ۰ ریال ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ثبت نام
دوره گیربکس اتوماتیک AL۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۶ ۰ ریال ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ثبت نام

گالری

جهت ثبت نام در دوره های خصوصی با شماره تماس 37528811-051
واحد آموزش تماس بگیرید