دستاوردها

رایا پارس ۱۳۹۷/۰۱/۰۸
1- اخذ استانداردهای مرتبط با سیستم های مدیریت کیفیت شامل :
• ISO 9001:2015
• ISO 18001:2007
• ISO 14001:2015
• ISO 1002:2014
• ISO 1004:2012
• HSE-MS
2- کسب رتبه برتر در طرح خدمات و امداد نوروزی 1396 گروه خودرو سازی سایپا
3- حضور پر رنگ گروه نمایندگی های سیاسی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد در سال 1395
4- کسب رتبه برتر فروش نمایندگی 268 مدیران خودرو محصولات ام وی ام در سال 1394 در سطح کشور
5- کسب رتبه نخست فروش در سه ماهه اول اطلس خودرودر سال 1392
6- کسب رتبه اول در ارزیابی شرکت ISQI در سال 1391
7- کسب رتبه دوم فروش و اعطاء نام مدیران برتر در همایش سالیانه MVM در سال 1391
8- کسب دومین رتبه در عاملیت شرکت اطلس خودرو (کیا موتورز) در حوزه خدمات پس از فروش در سال 1391
9- دریافت تندیس و کسب رتبه تعالی و نماینده اول در کشور در سال 1390
10- کسب دومین رتبه در بازرسی کیفیت و استاندارد در سال 1390
11- دریافت تندیس و کسب رتبه نمایندگی برتر در دومین همایش بین المللی نمایندگی های مجاز گروه سایپا در سال 1389
12- اخذ تقدیرنامه به عنوان نماینده منتخب در رشد فروش گروه خدمات رایان سایپا در سال 1388
13- کسب رتبه ممتاز در خدمات فروش قطعات یدکی در سال 1387
14- دریافت تندیس و کسب رتبه ششم در میان نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش سایپا در سال 1387
15- دریافت تندیس و کسب جایگاه برتر در میان شبکه نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش سایپا در سال 1386
16- دریافت تندیس و کسب جایگاه برتر در میان نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش سایپا در سال 1385
17- دریافت رتبه برتر فروش و خدمات پس از فروش و کسب عنوان نماینده برتر کشور از شرکت سایپا در سال 1384
18- اخذ گواهینامه آراستگی در سال 1384
19- دریافت تندیس و کسب رتبه برتر فروش و خدمات پس از فروش و کسب نماینده برتر کشور از شرکت سایپا در سال 1383
20- دریافت تندیس و کسب رتبه برتر فروش و خدمات پس از فروش و کسب نماینده برتر کشوراز شرکت سایپا در سال 1382

کلمات کلیدی: