معرفی نمایندگی سیاسی

سیاسی ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
گروه نمایندگی های سیاسی با حدود نیم قرن تجربه در زمینه فروش و خدمات پس از فروش به عنوان یکی از نمایندگان پیشرو و برتر و متعهد در صنعت خودرو کشور می باشد.
گروه نمایندگی های سیاسی با تعهد به رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای ملی مرتبط با شرکت های خودرو ساز همواره به بهبود مستمر فرآیندها و خدمات در راستای رضایت مشتریان و مراجعین پرداخته است.
گروه نمایندگی های سیاسی ترویج و توسعه فرهنگ کیفیت و ارتقاء دانش و مهارت کارکنان و رعایت اخلاق و آداب مناسب را زیربنای فعالیت خویش قرار داده تا با بهره گیری از پرسنل مجرب و مجموعه تجهیزات تخصصی بتواند در ارائه خدمات نوین به مشتریان و کسب رضایتمندی آنان گام موثری بردارد , از این جهت سرآمد اهدافش را رعایت اصل مشتری مداری قرار داده است.


کلمات کلیدی: